În învăţământul primar, programul SDS va cuprinde activităţi cu sprijin specializat, ateliere / activităţi tematice şi alte activităţi de tip recreativ.

Programul „Şcoala după şcoală” (SDS) este un program complementar programului şcolar obligatoriu care oferă oportunităţi de învăţare formală şi nonformală pentru îmbogăţirea cunoştinţelor, abilităţilor şi deprinderilor, pentru co...

Fiecare pachet educaţional va include şi alte activităţi educative: vizionări de spectacole, filme, drumeţii, excursii, activităţi ecologice, organizarea unor spectacole, întreceri sportive, activităţi de gospodărire.

Afiliati
© 2014
Top